Zásady spracovania osobných údajov a použitia cookies


Prevádzkovateľ týchto webových stránok je Foodpet.sk

Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov) – ďalej „GDPR“ alebo „Nariadenie“.

Ako náš návštevník webu cvrckuj.sk alebo príjemca noviniek, nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sú spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním pomáhajú. Preto sme správcom.

Svoje osobné údaje a informácie o Vašom účte si môžte od nás kedykoľvek vyžiadať na emailovej adrese info@cvrckuj.sk, poprípade si ich môžte stiahnúť sami vo Vašom účte po prihlásení na stránke.

1.Prehlásenie


Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • Spracovávame a budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udelenia súhlasu,
  • plníme informačné povinnosti podľa článku 13 GDPR ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožňujeme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR.

 

2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania


Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):


Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy


Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebnú k plnení zmluvy – objednávka a vybavenie objednávky, reklamácia tovaru a vybavenie reklamácie.


Lehoty spracovania


Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uschovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


Marketing – zasielanie obchodných správ, newsletterov

Vaše osobné údaje: e-mail, meno a priezvisko využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných správ a newsletterov. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak na základe nášho oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Cookies a uchovávanie informácií na vašom počítači

Čo sú cookies?

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je potrebné prihlasovanie. Vďaka cookies si stránky môžu tiež zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si pre zobrazenie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme na váš počítač. To isté robí väčšina veľkých internetových stránok a poskytovateľov.

Na čo využívame cookies na tomto webe?

Cookies možno rozdeliť podľa ich trvania a podľa toho, kto ich na Váš počítač umiestňuje. Podľa ich trvania možno rozdeliť na dve kategórie:

  • Krátkodobé (session cookie) – zostávajú vo Vašom prehliadači do zatvorenia Vášho prehliadača, potom sa vymažú.
  • Dlhodobé (persistent cookie) - zostávajú uložené v prehliadači dlhú dobu (záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavenia cookie) alebo kým ich ručne nevymažete.

Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva možno rozdeliť cookies na dve kategórie:

  • Cookie prvej strany (first party cookie) - vytvára ich priamo webová stránka alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webu.
  • Cookie tretích strán (third party cookie) - sú vytvárané iné skripty. Sú to najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí alebo vložených videí.

Na tomto webe používame tieto cookies:

  • Technické (prvej strany, krátkodobé) - sú nevyhnutné na zabezpečenie elementárnej funkcie stránok, tj. vloženie produktov do košíka, proces nákupu a zobrazenie verzie stránky vyžadujúcej javascript alebo bez neho.
  • Google Analytics (prvej strany, dlhodobé) - aby sme Vám mohli stránky lepšie prispôsobiť, využívame na meranie anonymných dát o správaní užívateľov nástroj Google Analytics.
  • Facebook (tretej strany, krátkodobé aj dlhodobé) - umiestňuje ich Facebook tlačidlo na tomto webe.

Cookies nikdy nepoužívame na to, aby sme vás osobne identifikovali, a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

Ako možno upraviť využívanie cookies

Všetky cookies, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokovania umiestňovania cookies na Váš počítač, v takom prípade ale nebudete môcť využiť všetky naše online služby. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

Podrobnosti nájdete na stránkach AboutCookies.org.